Spring naar content

Platform: Vindplaats Inkoop Sociaal Domein

Aanbieders en gemeenten vinden op deze Vindplaats informatie om het inkoop- dan wel verkoopproces in het sociaal domein te verbeteren ten behoeve van de cliënt. Alle beschikbare informatie is gerangschikt naar onderwerp. Wekelijks komen er nieuwe handreikingen, voorbeeldcontracten, praktijkverhalen, opleidingen en meer bij.

Bekijk de vindplaats: https://www.inkoopsociaaldomein.nl