Spring naar content

Position paper: doorbreken van intergenerationele overdracht

20 maart 2023

Pleidooi voor veilig opgroeien door preventie, gefaseerde ketensamenwerking, passende hulp, focus op veiligheid en ontwikkeling, inzet van effectieve werkwijzen,
wegnemen van financiële barrières en alles wat verder nodig is om dit doel te bereiken.

Download hier de position paper

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada