Spring naar content

Risicoscreening Geweld in Afhankelijkheidsrelaties Vrouwenopvang

05 december 2023

Medewerkers brengen de veiligheidssituatie van nieuwe clienten in beeld met behulp van de risicoscreening. De Risicoscreening GIA is in 2023 geactualiseerd door Verwey Jonker Instituut & Bureau Tangram. De Risicoscreening GIA is op te vragen bij mijke.caminada@valente.nl.

Bekijk hier de kennisclip.

In de eerste zes weken van de opvang of hulp wordt de gehele situatie van alle betrokkenen in beeld gebracht. De toolbox kan hierbij helpen. 

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada