Spring naar content

Verkenning naar knelpunten in opvang van ongedocumenteerde slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Naar aanleiding van gesprekken met het ministerie van VWS, Valente en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben Janine Janssen en Essa Reijmers een verkenning uitgevoerd naar de knelpunten die momenteel worden ervaren bij de opvang van ongedocumenteerde slachtoffers van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

De resultaten van deze verkenning lees je in dit artikel.

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers