Spring naar content

Visie op capaciteit in de vrouwenopvang

31 mei 2024

Vrouwenopvangorganisaties hebben een gezamenlijke visie opgeschreven op het capaciteitstekort dat zij ervaren. Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang (LNVO) pleit in de visie voor capaciteitsuitbreiding van opvang en ambulante hulp om het acute capaciteitsprobleem op te lossen en om de beweging ‘naar voren’ te maken in de aanpak van Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA). Ook pleit het LNVO voor integrale hulp en financiering en een dekkend tarief voor opvang en ambulante hulp.

Download hieronder het volledige visiedocument en de samenvatting.

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada