Spring naar content

Voorlopige leidende principes mentale gezondheidscentra

In het IZA is afgesproken dat de regio samenwerkingsafspraken maakt tussen het sociaal domein, huisartsen de ggz voor mensen met mentale klachten en met problemen op andere levensdomeinen, zodat hulpvrager en naasten
ervaren dat ze ze snel de juiste zorg en/of steun op de juiste plek krijgen en niet onnodig de ggz instromen.

We noemen deze samenwerking ‘mentale gezondheidscentra’ (afgekort MGC). Het verkennend gesprek (afgekort VG) is één van de functies die plaatsvindt in deze samenwerkingsvorm. De samenwerking wordt regionaal vastgelegd in duurzame samenwerkingsafspraken en zo uniform mogelijk vormgegeven (met ruimte voor regionaal maatwerk).

Dit werkdocument geeft de tussenstand weer van de uitgangspunten voor de mentale gezondheidscentra en het verkennend gesprek.

Valente vindt de rol van de maatschappelijke ggz in deze versie onderbelicht. Juist bij de maatschappelijke ggz zit de expertise wat betreft de brug tussen de ggz en het sociaal domein en juist daar zit de kennis en kunde om te normaliseren, te destigmatiseren, te herstellen zonder ‘dokter’. Want ook wij vinden de dokter (psychiater) zo belangrijk dat we er alles aan moeten om hen optimaal in te zetten. Dat helpt ook bij het uitgangspunt ‘de juiste zorg, op het juiste moment, door de juiste professional’.

Contact hierover?

Linda van den Brink

bestuurssecretaris & coördinator basisnetwerk BW&B

linda.vandenbrink@valente.nl

06 10624341

Thema’s

beschermd en begeleid wonen, strategie, verenigingsmanagement

Meer informatieover Linda van den Brink