Spring naar content

Keurmerk veiligheid in de vrouwenopvang

De Stichting VON is sinds 2019 eigenaar van het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’. Het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ is een initiatief van de vrouwenopvang.

Het primaire doel van het keurmerk is het bieden van een waarborg van kwaliteit en veiligheid in landelijke samenhang. Dit betekent gegarandeerde kwaliteit en veiligheid bij de afzonderlijke opvangorganisaties. Deze organisaties vormen met elkaar een landelijk stelsel van veilige opvang. Dit is in het belang van vrouwen én mannen (en hun kinderen) die door opvangorganisaties bediend worden.

Kenmerkend voor de vrouwenopvang is dat de cliënten omwille van veiligheid soms een onderdak moeten zoeken in een andere gemeente dan de woonplaats. Het keurmerk staat voor een garantie van veiligheid voor cliënten die van dat landelijk stelsel gebruik moeten maken.

Organisatie

De eigenaar van het keurmerk is de Stichting Vrouwenopvang Nederland. Het beheer van het keurmerk is in handen gegeven van het Keurmerkinstituut. Valente verzorgt in opdracht van VON de administratie voor het keurmerk.

Aanmelding

Potentiële keurmerkhouders kunnen zich aanmelden bij het Keurmerkinstituut. Dat kan vanaf 1 december 2020 via de website van het Keurmerkinstituut. Het Keurmerkinstituut maakt ook afspraken met de certificerende instellingen en zorg voor training en scholing van interne en externe auditoren.

Documenten