Spring naar content

Stichting Vrouwenopvang Nederland

De doelstelling van de Stichting Vrouwenopvang Nederland (VON) is op een betekenisvolle wijze bijdragen aan de aanpak van huiselijk geweld in Nederland. Het doel van deze aanpak is huiselijk geweld zoveel mogelijk voorkomen en de slachtoffers helpen door een integraal hulpaanbod, gericht op herstel en participatie in de samenleving. De kinderen maken nadrukkelijk deel uit van dit brede hulpaanbod.

Voor de Stichting VON zijn de vrouwenopvang instellingen de natuurlijke samenwerkingspartners om deze doelstelling waar te maken. De ondersteuning van de Stichting VON richt zich in eerste instantie op het bieden van ondersteuning aan de vrouwenopvang in Nederland. Via deze instellingen draagt de Stichting VON bij aan een ondersteuningsaanbod dat toegankelijk is voor alle inwoners van Nederland. Voor een effectieve aanpak is samenwerking met veel partijen noodzakelijk, zoals de overheden, politie, Veilig Thuis, cliëntenorganisatie en tal van andere instanties. De Stichting VON zoekt daarom altijd de samenwerking met haar ketenpartners op.

De Stichting VON is sinds 2019 eigenaar van het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’.

Beleidsplan

Jaarrekeningen