Spring naar content
Tijdens de verkiezingscampagne zette Valente in op vijf thema’s. Thema’s waar wij en onze leden dagelijks aan werken én waar...
Dit interview is vindbaar op internet, en daar is Markus (47) blij mee, ook al staan er best heftige dingen...
Voor de start van de informatie en formatie vragen wij als Landelijke Armoedecoalitie aandacht voor het realiseren van bestaanszekerheid. Herstel...
In actie voor bestaanszekerheid en preventie In het Nationaal actieplan Dakloosheid is terecht veel aandacht voor bestaanszekerheid en preventie. We...
Deel 1: 14.00-14.45 uur Thema: Samenwerken met de Belastingdienst Door: Belastingdienst  Dit deel gaat over de samenwerking tussen opvangorganisaties (MO,...
Marthe Riemeijer kent niet alleen zo’n beetje alle wetten en regels die te maken hebben met armoede en schulden, maar...
Schulden leiden tot delicten en delicten leiden tot schulden. Het is daarom belangrijk om aandacht te hebben voor de financiële...
Het sociaal domein kent veel wetten en regels en als professional moet je tegelijkertijd gids en vangnet zijn. Kan iemand...
Valente heeft de verkiezingsprogramma’s van twaalf politieke partijen doorgenomen en een analyse gemaakt. We maakten een samenvatting én een handige...
Valente heeft de verkiezingsprogramma’s van twaalf politieke partijen doorgenomen en een analyse gemaakt. We maakten een samenvatting én een handige...