Spring naar content

Monitor Dakloosheid

Valente werkt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan de Monitor Dakloosheid.

Deze monitor is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is belangrijk om parallel aan de uitrol van het “Plan van Aanpak Dakloosheid” ook de voortgang van dit plan te kunnen monitoren over een langere looptijd.

Valente heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van de monitor en steunt de doelstellingen van de monitor. Het is voor de zorgaanbieders die de opvang bieden aan dakloze mensen belangrijk om over betrouwbare landelijke en regionale cijfers te beschikken.

Op de website van het CBS is meer informatie te vinden over de inhoud van de monitor, het aanleverprotocol en de wijze waarop zorgaanbieders hieraan mee kunnen doen.

Wil je een vraag aan Valente stellen over deze monitor, benader dan Aart-Jan Dingemanse.

Contact:

Aart-Jan Dingemanse

senior beleidsadviseur

aartjan.dingemanse@valente.nl

06 24672889

Thema’s

inkoop & aanbesteding, e-health, innovatie, administratieve lasten

Meer informatieover Aart-Jan Dingemanse