Spring naar content

Tweede Kamerverkiezingen 2021: Ieder mens telt

De aanpak van huiselijk geweld, van armoede en dakloosheid en van participatie van mensen met ggz-problematiek in de samenleving heeft actieve betrokkenheid en keuzes van de politiek nodig. Vereniging Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, roept alle politieke partijen op om in hun verkiezingsprogramma’s aandacht te besteden aan dakloze burgers, burgers in beschermd en begeleid wonen en in de vrouwenopvang.

Samen met de drie basisnetwerken en in overleg met het bestuur zijn er vijf punten opgesteld, die voorjaar 2020 verzonden zijn naar alle verkiezingscommissies:

1: Voor iedereen een plek in de samenleving

Zorg voor destigmatisering en sociale inclusie

2: Voor iedereen een passende woning

Het recht op wonen is een mensenrecht

3: Voor iedereen een veilig thuis

Versterk de aanpak van huiselijk geweld

4: Voor iedereen een schuldenvrije toekomst

Voorkom dakloosheid en psychische problemen door schulden en financiële stress

5: Voor iedereen de juiste zorg op de juiste plek

Zorg voor hulp over gemeentegrenzen en systeemgrenzen heen

Voor elk van deze vijf punten, op een rijtje in deze pdf, zijn concrete acties genoemd die partijen kunnen opnemen in hun verkiezingsprogramma.

Valente in de verkiezingsprogramma’s

Wat zijn de verschillende partijen van plan als het gaat om maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen? Wat staat erin de verkiezingsprogramma’s over participatie, begeleiding en veilige opvang? Valente nam de programma’s van elf grote partijen door en maakte een overzicht van hun plannen en beloften voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Dit overzicht, samen met een handige visual, vind je hier.

Verkiezingsverhalen: om deze mensen gaat het

In augustus startte er een verhalenserie over deze speerpunten. Cliënten delen hun ervaring en bestuurders delen hun visie. Lees alle verhalen hier: