Spring naar content
Uit het onderzoek Doelgroep in Beeld is gebleken dat veel organisaties niet tevreden zijn over hun huidige cliëntwaarderingsonderzoek (ook wel...
Eind 2022 is het rapport en de sliderapportage verschenen over de inventarisatie die we uitvoerden onder Valente-leden in het kader...
Alle directeur-bestuurders en hun secretariaat hebben op 10 mei een mail gekregen met een enquêteformulier in het kader van het...