Spring naar content

Normenkader kinderen in de vrouwenopvang (2019)

Dit normenkader is ontwikkeld om kinderen in de vrouwenopvang een eigenstandige cliëntpositie te geven en zorg te dragen voor kwaliteitsverbeteringen voor opvang en begeleiding van kinderen. Dit normenkader is opgenomen in het Keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’ (2020).

Eindrapport Ontwikkeling Normenkader ‘Kinderen in de opvang

Relevant document: normenkader voor kinderen in de maatschappelijke opvang (2023).

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada