Spring naar content

Normenkader kinderen in de maatschappelijke opvang (2023)

24 april 2023

Maatschappelijke opvang organisaties gebruiken het normenkader om kwaliteitsverbeteringen te realiseren in de opvang en begeleiding van kinderen. Kinderen hebben een eigenstandige cliëntpositie in het normenkader. Door dit in de praktijk uit te voeren is er voor elk afzonderlijk kind aandacht en wordt de ondersteuningsbehoeften uitgezocht en georganiseerd. Kwaliteitsverbeteringen in het normenkader zijn erop gericht om intergenerationele overdracht van de multiproblematiek tegen te gaan. Het normenkader zorgt voor gemeenschappelijke taal voor opvangorganisaties en gemeenten voor het gesprek over inkoop.

Het rapport Normenkader Kinderen in de Maatschappelijke Opvang is gepubliceerd op de website voor Jeugd & Gezin.

Relevant document: Normenkader voor kinderen in de vrouwenopvang (2019), welke is opgegaan in het keurmerk ‘Veiligheid in de Vrouwenopvang’.

Contact hierover?

Mijke Caminada

senior beleidsadviseur

mijke.caminada@valente.nl

06 11529019

Thema’s

kinderen & doorbreken van gezinspatronen

Meer informatieover Mijke Caminada