Spring naar content

Handvat: crisismanagement

Helaas komen calamiteiten en crises ook voor in onze branche. Het is belangrijk voor cliënten, medewerkers en de buitenwereld dat je hier als organisatie goed mee omgaat en over communiceert.

HVO-Querido, een van onze leden, heeft drie documenten beschikbaar gemaakt voor alle andere leden. Valente heeft deze zo aangepast, dat ze bruikbaar zijn voor crisismanagement en crisiscommunicatie voor alle leden.