Spring naar content

Infographic Landelijk Netwerk Vrouwenopvang: wat heeft de cliënt nodig?

Samen met haar VO-leden maakte Valente een infographic over de behoeften van cliënten die met huiselijk geweld te maken krijgen. Wat heeft een cliënt nodig? Wie hebben we nodig om dat mogelijk te maken? En wat is er beleidsmatig nodig om deze groep zo goed mogelijk van passende zorg te voorzien?

Deze infographic is de tweede van een drieluik. Deel één is ‘Hoe ontstaat huiselijk geweld?’. Deel drie is ‘Hoe kan financiering helpen om huiselijk geweld duurzaam te stoppen?‘.

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers