Spring naar content

Reactie Valente in kader evaluatie implementatie Verdrag van Istanbul in Nederland 

19 juni 2024

Op 12 juni is de reactie vanuit de Ministeries in het kader van de thematische evaluatie procedure van de implementatie van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Verdrag van Istanbul) gedeeld met de Raad van Europa. Vanuit Valente verstuurden we op 19 juni deze brief aan GREVIO, waarin we aandacht vragen voor de noodzaak tot sterkere landelijke coördinatie en regie, het capaciteitstekort in de vrouwenopvang, de knelpunten rondom omgang en gezag na huiselijk geweld en de gebrekkige aandacht voor de intersectie tussen on- en offline vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Meer informatie: essa.reijmers@valente.nl.  

Contact hierover?

Essa Reijmers

senior beleidsadviseur

essa.reijmers@valente.nl

06 15679666

Thema’s

vrouwenopvang, huiselijk geweld, mensenhandel

Meer informatieover Essa Reijmers