Spring naar content

Samenwerkingsovereenkomst Wlz en ggz

Uitgangspunt van de Wet langdurige zorg is dat de woonzorgaanbieder regie voert op het leveren van afgestemde zorg en behandeling. Ook al levert de woonzorgaanbieder de behandeling niet zelf. Van belang is dat de woonzorgaanbieder in 2020 en 2021 stappen zet in het opstellen van samenwerkingsovereenkomsten met behandelaren. De betekenis van de regierol is nader uitgewerkt in het rapport “Behandeling voor cliënten met een grondslag psychische stoornis in de Wlz”. In de online kennissessies implementatie Wlz wordt kennis gedeeld over hoe deze rol in te vullen.

Een model samenwerkingsovereenkomst vind je hier: