Spring naar content

Uitvoering Wet eenmalige huurverlaging

Signalen van Valente leden hebben aan het licht gebracht dat huurders die een corporatiewoning huren via intermediaire verhuur, niet vallen onder de Wet eenmalige huurverlaging. Toch zijn er corporaties die op eigen initiatief de wet wel toepassen. Zij bieden ook deze groep huurders, die een woning huurt via intermediaire verhuur van een zorgaanbieder, deze huurverlaging aan.

Valente vindt het een vreemde zaak dat deze groep kwetsbare huurders is uitgesloten van deze eenmalige huurverlaging en heeft de Tweede Kamer daarom een brief geschreven. Daarin vragen we de Tweede Kamer om met de minister te overleggen over een oplossing hiervoor.

Download hier de brief

Contact hierover?

Rina Beers

senior beleidsadviseur

rina.beers@valente.nl

06 13846484

Thema’s

dakloosheid, wonen, wetgeving, toegang

Meer informatieover Rina Beers