Spring naar content

Onderzoek: vadercontact in de veilige opvang

12 februari 2024

Onderzoek naar de rol en verantwoordelijkheid van de opvang gedurende de periode dat moeder en kind in de opvang verblijven vanwege huiselijk geweld. Door Verwey-Jonker in opdracht van de drie vrouwenopvang-organisaties Blijf Groep, Moviera en Sterk Huis en in samenwerking met Valente.

Hulpverleners in de opvang staan voor het dilemma over hoe om te gaan met de rol van de achterblijvende vader na een huiselijk geweldsituatie. Verschillende wensen en belangen, geweldsdynamieken en de impact op kinderen spelen allemaal een belangrijke rol en maken het inschatten van veiligheid rond vader-kind-contact complex.

Het onderzoek, afwegingskader en handleiding vind je hier:

Bekijk ook:

Veelgestelde vragen over vadercontact in de opvang

Zijn er richtlijnen voor aanleveren informatie door de vrouwenopvang aan rechtszaken tussen ouders? Hoe lang kan de begeleide omgang worden aangehouden? Komt er ook een onderzoek naar de ervaring van ouders en kinderen betreft de afwegingskader?