Spring naar content

Aanbesteding Aanvullende benodigde capaciteit OFZ

22 maart 2023

De divisie ForZo/JJI voert momenteel de aanbestedingsprocedure Overige Forensische Zorg (OFZ) inclusief Tbs-zorg Beveiligingsniveau 3 uit voor het contracteren van zorgaanbieders per 1 januari 2024. De aanbesteding bevindt zich momenteel in de afrondende fase.

Op basis van de (voorlopige) uitkomsten van deze aanbesteding is het de verwachting dat het nodig is om aanvullend benodigde capaciteit te contracteren. Om deze reden is gestart met het voorbereiden van een aanvullende aanbesteding in 2023. De verwachting is dat deze aanbesteding in mei 2023 wordt gepubliceerd op het aanbestedingsplatform CTM. Ook in de Nieuwsflits (nieuwsbrief DJI) zal hier tegen die tijd aandacht aan worden besteed.

De definitieve omvang van de aanvullende aanbesteding en welke zorgsoorten hierin worden meegenomen, wordt bij de publicatie kenbaar gemaakt. De divisie ForZo/JJI heeft het voornemen om de contracten met zorgaanbieders die inschrijven op de aanvullende aanbesteding per 1 januari 2024 in te laten gaan.

Alle informatie en het laatste nieuws is te vinden op www.forensischezorg.nl

Contact hierover?

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen