Spring naar content

Aanpassing aanleveren cliëntgegevens eigen bijdrage BW

23 juni 2021

Elke gemeente is vanaf 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de verstrekking van beschermd wonen (BW) aan de inwoners. Deze doordecentralisatie heeft ook gevolgen voor de wijze waarop gemeenten en aanbieders cliëntgegevens voor de eigen bijdrage BW aanleveren bij het CAK.

Veranderingen voor zorgaanbieders

Het aanleveren van cliëntgegevens aan het CAK gaat veranderen, zowel voor centrumgemeenten, regiogemeenten als zorgaanbieders. Zorgaanbieders in 11 centrumgemeenten zullen per 01-01-22 geen gegevens meer kunnen aanleveren bij het CAK. Er is per 2022 voor de eigen bijdrage dus alleen nog berichtverkeer mogelijk tussen gemeenten en het CAK. Deze nieuwe werkwijze betekent ook dat in de 11 centrumgemeenten waar nu nog de zorgaanbieder aanlevert bij het CAK per 1-1-22 de gemeenten dit zelf moeten gaan doen. Deze 11 gemeenten worden hierover binnenkort door de VNG benaderd. Ben je een zorgaanbieder die nu nog gegevens van cliënten beschermd wonen aanlevert bij het CAK? Neem dan contact op met je centrumgemeente om deze aanpassing te gaan voorbereiden.

Meer informatie over deze veranderingen vind je op de website van de VNG.

Meer nieuws over BW en doordecentralisatie:

Bestuurder Marja van Leeuwen over doordecentralisatie: ‘De mens is een groepsdier, geen financieringsvraagstuk’

Eerder deze week werd duidelijk dat de invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen wordt uitgesteld. We zijn blij dat de…

Regionale kennis- en praktijkdagen inkoop Sociaal Domein

Hoe kunnen de administratieve lasten in het sociaal domein verder teruggedrongen worden? En wat is de rol van inkoop hierbij?…

'Welk probleem lost het woonplaatsbeginsel op?'

Welk probleem lost het woonplaatsbeginsel op? Deze vraag stelde Lisa Westerveld (Kamerlid GroenLinks) bij het rondetafelgesprek op 17 april 2023…

Werkveld BW&B: ‘Iedereen past zijn eigen expertise en manier van werken toe’

Dit artikel is geschreven door een van de leden van Valente: Jados Elke maand vertellen we over de belangrijkste pijlers…