Spring naar content

Aanpassing aanleveren cliëntgegevens eigen bijdrage BW

23 juni 2021

Elke gemeente is vanaf 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de verstrekking van beschermd wonen (BW) aan de inwoners. Deze doordecentralisatie heeft ook gevolgen voor de wijze waarop gemeenten en aanbieders cliëntgegevens voor de eigen bijdrage BW aanleveren bij het CAK.

Veranderingen voor zorgaanbieders

Het aanleveren van cliëntgegevens aan het CAK gaat veranderen, zowel voor centrumgemeenten, regiogemeenten als zorgaanbieders. Zorgaanbieders in 11 centrumgemeenten zullen per 01-01-22 geen gegevens meer kunnen aanleveren bij het CAK. Er is per 2022 voor de eigen bijdrage dus alleen nog berichtverkeer mogelijk tussen gemeenten en het CAK. Deze nieuwe werkwijze betekent ook dat in de 11 centrumgemeenten waar nu nog de zorgaanbieder aanlevert bij het CAK per 1-1-22 de gemeenten dit zelf moeten gaan doen. Deze 11 gemeenten worden hierover binnenkort door de VNG benaderd. Ben je een zorgaanbieder die nu nog gegevens van cliënten beschermd wonen aanlevert bij het CAK? Neem dan contact op met je centrumgemeente om deze aanpassing te gaan voorbereiden.

Meer informatie over deze veranderingen vind je op de website van de VNG.

Meer nieuws over BW en doordecentralisatie:

Linda van den Brink: ‘Benut de sociale basis en de maatschappelijke ggz, schuif mensen niet meteen door naar de behandel-ggz’

In een werkveld met afgeschotte financieringen, multiproblematiek en talloze partijen met uiteenlopende belangen, kan het flink ingewikkeld zijn om focus…

Rookvrije zorg: zo doet Lister het 

Steeds meer organisaties worden rookvrij, passend bij de afspraken die zijn gemaakt in het Nationaal Preventieakkoord. Het pad richting een…

Kansenongelijkheid: 'Je draagt je rugzak met trots'

De eerste duizend dagen van een kind worden beschouwd als een cruciale fase voor hun latere ontwikkeling. Het uitgangspunt is…

Het kabinet dat Nederland nodig heeft

Tijdens de verkiezingscampagne zette Valente in op vijf thema’s. Thema’s waar wij en onze leden dagelijks aan werken én waar…