Spring naar content

Aanpassing aanleveren cliëntgegevens eigen bijdrage BW

23 juni 2021

Elke gemeente is vanaf 1 januari 2023 verantwoordelijk voor de verstrekking van beschermd wonen (BW) aan de inwoners. Deze doordecentralisatie heeft ook gevolgen voor de wijze waarop gemeenten en aanbieders cliëntgegevens voor de eigen bijdrage BW aanleveren bij het CAK.

Veranderingen voor zorgaanbieders

Het aanleveren van cliëntgegevens aan het CAK gaat veranderen, zowel voor centrumgemeenten, regiogemeenten als zorgaanbieders. Zorgaanbieders in 11 centrumgemeenten zullen per 01-01-22 geen gegevens meer kunnen aanleveren bij het CAK. Er is per 2022 voor de eigen bijdrage dus alleen nog berichtverkeer mogelijk tussen gemeenten en het CAK. Deze nieuwe werkwijze betekent ook dat in de 11 centrumgemeenten waar nu nog de zorgaanbieder aanlevert bij het CAK per 1-1-22 de gemeenten dit zelf moeten gaan doen. Deze 11 gemeenten worden hierover binnenkort door de VNG benaderd. Ben je een zorgaanbieder die nu nog gegevens van cliënten beschermd wonen aanlevert bij het CAK? Neem dan contact op met je centrumgemeente om deze aanpassing te gaan voorbereiden.

Meer informatie over deze veranderingen vind je op de website van de VNG.

Meer nieuws over BW en doordecentralisatie:

Reactie Valente Prinsjesdag 2023

Prinsjesdag 2023: pas op de plaats  De Miljoenennota voor 2024 is de derde op rij waarin echt nieuw beleid afwezig…

IN MEMORIAM: ARTIE VAN TUIJN

Met verdriet hebben wij kennisgenomen van het overlijden van oud voorzitter van de RIBW Alliantie, Valente-collega en goede vriend Artie…

Inspirerend werkbezoek Hülya Kat, lid Tweede Kamer D66 en Diana van Loenen, wethouder Haarlem aan RIBW K/AM 

De mogelijke invoering van het woonplaatsbeginsel is onderwerp van discussie. Brancheorganisaties Valente en de Nederlandse GGZ en ook cliëntenorganisatie MIND…

Bestuurder Marja van Leeuwen over doordecentralisatie: ‘De mens is een groepsdier, geen financieringsvraagstuk’

Eerder deze week werd duidelijk dat de invoering van het woonplaatsbeginsel beschermd wonen wordt uitgesteld. We zijn blij dat de…