Spring naar content

‘Als je werkt, dan kun je echt leven’

19 augustus 2021

Oud-Tweede Kamerlid Kirsten van der Hul diende eind 2019 een motie in om te laten onderzoeken wat het verband is tussen financiële onafhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld. Suzanne Bouma (Atria/Universiteit van Amsterdam) voerde dit onderzoek uit. Op 18 juli 2021 zond minister van Engelshoven (OCW) het rapport aan de Tweede Kamer.

De onderzoekster vond een gelaagd, paradoxaal en wederkerig verband in de literatuur en interviewde 22 vrouwen om op basis van hun ervaringen met partnergeweld meer inzicht te krijgen in de waarde van werk bij het voorkomen en stoppen van partnergeweld en bij het herstel. 

Het onderzoek laat zien dat het hebben van betaald werk niet de enige, en ook niet de doorslaggevende factor is in het voorkomen en stoppen van het geweld. Wel is het een beschermende factor. De waarde van werk is veranderlijk en gerelateerd aan de fase van het herstelproces waar een vrouw in verkeert. Bouma pleit voor erkenning van de waarde van onbetaald werk in het herstelproces na partnergeweld. Ook doet zij aanbevelingen op het gebied van gendersensitief arbeidsmarktbeleid en begeleiding naar betaald werk waarin rekening gehouden wordt met de verschillende fasen in het herstelproces na partnergeweld. Het onderzoek dat nu gepubliceerd is, sluit aan bij het lopende onderzoek naar de effectiviteit van het programma De Nieuwe Toekomst dat later dit jaar gereed komt.