Spring naar content

Breed verzet tegen afpakken huurbescherming honderdduizenden huurders

17 april 2023

Aedes, VNG, Woonbond en Valente roepen Kamerleden op om dinsdag 18 april te stemmen tégen twee amendementen op de Wet vaste huurcontracten. Huurders, gemeenten, corporaties, maatschappelijke opvangorganisaties en studentenhuisvesters maken zich ernstig zorgen over twee voorstellen van CDA en VVD waarmee de huurbescherming in de particuliere huurmarkt voor honderdduizenden huurders ernstig wordt aangetast. Dat laten Valente, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Aedes, Kences en de Woonbond weten in een gezamenlijke reactie.

Het gaat om twee amendementen op de Wet vaste huurcontracten. Een wet die nota bene bedoeld is om huurders in vooral de particuliere huurmarkt meer zekerheid te geven door het gebruik van tijdelijke huurcontracten terug te dringen. Als de amendementen een meerderheid halen, kunnen kleine particuliere verhuurders straks een clausule in het huurcontract opnemen, waarbij verkoop van de woning of het laten bewonen van de woning door een familielid redenen zijn om het huurcontract te ontbinden. Dit zonder dat de huurder recht heeft op vervangende woonruimte, of de rechter een belangenafweging maakt. Met deze clausule woont een grote groep huurders straks in permanente onzekerheid.

Omdat een te koop staande woning in onbewoonde staat meer waard is, er verder geen regels aan de clausule worden verbonden, en er niet hoeft worden aangetoond dat de woning ook daadwerkelijk verkocht gaat worden, betekent dit naar verwachting dat elke kleine verhuurder deze clausule standaard zal gaan opnemen in het kader van ‘baat het niet dan schaadt het niet’.

Verhuurders die één woning verhuren, kunnen deze clausule hanteren, is de bedoeling. Volgens het CBS is dat 8 op de 10 verhuurders in de particuliere huurmarkt. Honderdduizenden huurders worden zo op termijn geconfronteerd met het wegvallen van de huurbescherming in deze sector. Het voorstel van CDA en VVD druist daarmee ook in tegen de Wet goed verhuurderschap, omdat het schijnconstructies mogelijk maakt om huurbescherming te omzeilen en huurders onder druk kan zetten in te stemmen met aanvullende voorwaarden zoals een huurverhoging, onder dreiging van uitzetting. De mogelijkheid van een schadevergoeding achteraf via de rechter is omslachtig en laat de huurder nog steeds dakloos achter.

Aedes, VNG, Woonbond en Valente roepen Kamerleden op tegen de twee amendementen (361968-19 en 22) te stemmen.
De Wet tegen tijdelijke huurcontracten is hard nodig om huurders juist weer meer zekerheid te bieden. Het is onbestaanbaar om de huurbescherming voor een grote groep huurders via amendementen op deze wet in de uitverkoop te doen. Dinsdag 18 april wordt gestemd over de wet en de ingediende amendementen.

Contact hierover?

Rina Beers

senior beleidsadviseur

rina.beers@valente.nl

06 13846484

Thema’s

dakloosheid, wonen, wetgeving, toegang

Meer informatieover Rina Beers