Spring naar content

BW-voorziening op Bonaire zoekt samenwerkingspartner

19 augustus 2021

Voor de nieuwe begeleid wonen voorziening op Bonaire, is Jeugdzorg Caribisch Nederland op zoek naar een ervaren samenwerkingspartner die met kennis en expertise de nieuwe voorziening verder helpt te professionaliseren.

Onder de vleugels van Jeugdzorg Caribisch Nederland is er op 15 maart jl. een begeleid wonen voorziening op Bonaire geopend voor jongeren van de Caribische gemeentes van Nederland; Bonaire, St. Eustatius en Saba. In deze voorziening worden jongeren tussen de 16 en 23 jaar begeleid die al jarenlang een traject volgen bij Jeugdzorg CN en niet terug kunnen of willen keren naar huis. Er is bij deze jongeren sprake van opeenstapeling van problemen binnen de thuissituatie, wat maakt dat deze omgeving onvoldoende in staat is hen succesvol te begeleiden richting volwassenheid. Binnen de woonvoorziening werken de jongeren middels een gefaseerd programma toe naar volledige zelfstandigheid.

De komende periode zal gebruikt worden om de voorziening verder te professionaliseren. Daarom is Jeugdzorg Caribisch Nederland op zoek naar een organisatie die al langer ervaring heeft met het aanbieden van soortgelijke begeleid wonen trajecten aan jongeren, én zich wil verbinden aan de begeleid wonen voorziening op Bonaire om zo de begeleiding voor jongeren in Caribisch Nederland duurzaam te verbeteren. De precieze invulling van de samenwerking zal in samenspraak worden bepaald.

Heeft jouw organisatie interesse om een samenwerking verder te onderzoeken? Neem dan vóór 1 september 2021 contact op met Marthe Scheepens (beleidsmedewerker bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland), via telefoon (+316 501 558 63) of e-mail (mj.scheepens@minvws.nl).