Spring naar content

Checklists bij levensgebeurtenissen

24 juli 2023

Schulden ontstaan vaak naar aanleiding van een life event. Dit kan een scheiding zijn, ziekte, overlijden van een partner etc.

In de e-learning ‘Begeleiding in Geld’ zijn checklists opgenomen per life event. Deze checklists zijn bedoeld om de professional te ondersteunen bij de ingewikkelde vraagstukken die bij deze life events horen. De professional kan samen met de cliënt de checklist doornemen om te kijken of alle stappen die gezet moeten worden ook daadwerkelijk zijn gezet.

Life events met checklist:

Deze lijsten kan je ook vinden in de kennisbank van de e-learning ‘Begeleiding in Geld’.

Tip

Op de site van de e-learning kun je ook de modules maken die gaan over de thema’s stress en schaarste, budget op orde en schulden.

De e-learning is gratis en is toegankelijk voor iedereen.