Spring naar content

Cliëntenraden slaan alarm over verlagen Wmo-indicaties

05 augustus 2021

De cliëntenraad van RIBW Brabant heeft in een brandbrief aan de Tweede Kamer, de VNG en het ministerie van VWS, alarm geslagen over de verlaging van indicaties voor begeleiding van ambulante cliënten door gemeenten. Bij herindicatie krijgen cliënten met een psychische aandoening steeds vaker te horen dat er minder uren beschikbaar zijn. Begeleiding bij het oefenen van een gezonde leefstijl, bij het op orde houden van de financiën en bij het vergroten van de zelfredzaamheid is steeds minder mogelijk. De brandbrief is mede- ondertekend door de cliëntenraden van SMO Traverse, Kwintes, Pameijer, Anton Constandse, GGZ Breburg en stichting Het Werkt.

Gehalveerde indicaties

In de brief staan diverse voorbeelden van mensen die zo weinig begeleiding toegewezen krijgen, dat zelfstandig gaan wonen daarmee eigenlijk onhaalbaar wordt. Sommige cliënten verliezen bij herindicatie voor Wmo-begeleiding de helft tot driekwart van hun wekelijkse uren. Andere cliënten worden verwezen naar vrijwilligers die af en aan ondersteuning kunnen bieden. Dit komt dan in de plaats van de vaste begeleider die kennis heeft over de psychische aandoening van de betreffende cliënt en die tevens de continuïteit biedt die nodig is om gestadig verder te werken aan herstel.

De cliëntenraden doen een dringende oproep aan het kabinet en de Tweede Kamer om te zorgen dat de meest kwetsbaren in de samenleving niet aan hun lot worden overgelaten en krijgen wat zij aan zorg nodig hebben. Ze vragen daarom de regering de gemeenten genoeg geld te geven om de zorgtaken uit te voeren.