Spring naar content

Compensatie energiekosten

14 januari 2022

Voor de ambulante begeleiders is het van belang om op de hoogte te zijn van de compensatie die cliënten kunnen krijgen voor de stijgende energiekosten. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum krijgen via de ‘categoriale bijzondere bijstand’ eenmalig een tegemoetkoming van circa 200 euro. Mensen in de bijstand zijn bekend bij gemeenten en ontvangen het bedrag automatisch. Andere groepen die in aanmerking komen, maar niet automatisch worden bereikt, kunnen zich bij hun gemeente melden. Er is voor een generieke uitkering gekozen, omdat maatwerk voor zoveel mensen niet uitvoerbaar is voor gemeenten. Het kabinet en de VNG streven ernaar in het eerste kwartaal van 2022 te beginnen met het uitkeren van de aanvullende tegemoetkoming. Huishoudens die al eerder in de problemen komen kunnen zich melden bij de gemeente.