Spring naar content

Corona-adviezen worden generieke adviezen

03 april 2023

Dit is een bericht van het VWS Corona Communicatieteam.

Vanaf 1 april: 1400 centrale telefoonnummer voor vragen over corona
Mensen die vragen hebben over corona kunnen vanaf 1 april bellen naar Informatie Rijksoverheid via telefoonnummer 1400. Het crisisnummer 0800-1351 is vanaf die datum niet meer bereikbaar.

Communicatietoolkits
Er zijn 2 toolkits met communicatiemiddelen over corona: de algemene toolkit (met materialen voor het algemeen publiek) en de toolkit specifieke doelgroepen (met materialen voor anderstaligen, laaggeletterden en andere groepen die we niet via de algemene publiekscampagnes bereiken): beiden te bereiken via https://news.pressmailings.com/hvdm/communicatietoolkit-coronavaccinatie-2

In de toolkits staan de communicatiemiddelen vanuit VWS die je kan gebruiken voor je eigen communicatie. De toolkits worden continu bijgewerkt.


Dit is een bericht van het VWS Corona Communicatieteam.

10 maart 2023

Ruim drie jaar na de eerste coronabesmetting in Nederland zijn we in een volgende fase beland. Het kabinet geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona. Wel geeft de Rijksoverheid algemene adviezen om luchtwegvirussen, zoals griep, verkoudheid en corona te voorkomen.

Dankzij vaccinaties en doorgemaakte infecties zijn we steeds beter tegen het coronavirus beschermd. Maar luchtweginfecties – zoals corona – blijven besmettelijk. Sommige mensen hebben een groter risico op een ernstig verloop van ziekte dan anderen. Daarom moeten we voor elkaar blijven zorgen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid moeten we blijven opletten en ervoor zorgen dat we elkaar niet besmetten met virussen.

Adviezen om luchtweginfecties te voorkomen
Het volgen van onderstaande adviezen helpt om verspreiding van luchtwegvirussen te beperken en zo ook mensen met een kwetsbare gezondheid te beschermen.

Heb je klachten die passen bij luchtweginfecties zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop- of snotneus?

  1. Blijf dan thuis wanneer je ziek bent.
  2. Overleg bij lichte klachten met je werkgever of je thuis kunt werken.
  3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die ernstig ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. Als fysiek contact toch nodig is (zoals bij mantelzorg), draag dan een mondneusmasker.

Voor iedereen met óf zonder klachten geldt:

  1. Hoest en nies in je elleboog. En was vaak en goed je handen met water en zeep, ook als je geen klachten hebt.
  2. Zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes.

Testen op corona niet meer nodig

Per 10 maart 2023 vervallen de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting. Je hoeft dus geen test meer te doen als je (corona)klachten heeft. Wil je toch zelf een coronatest doen, dan kun je een test kopen bij bijvoorbeeld een drogist of apotheek. Via gemeenten zijn er tot het einde van 2023 nog gratis coronatesten voor minima beschikbaar.

Vaccinatie halen nog steeds mogelijk

De herhaalprik tegen corona blijft beschikbaar. Iedereen die de herhaalprik tegen corona na 18 september 2022 nog niet heeft gehaald, kan de prik alsnog halen (kijk op www.prikkenzonderafspraak.nl). Iemand die de herhaalprik tegen corona wel gehaald heeft na 18 september 2022 kan niet nogmaals een herhaalprik halen.

Alléén mensen met een medisch hoog risico of een medische indicatie kunnen een extra herhaalprik tegen corona halen. Zij worden hiervoor uitgenodigd door hun medisch specialist (behandelend arts).