Spring naar content

Corona opvang sluit, meer mensen op straat

31 mei 2021

In vrijwel alle grote steden eindigt vandaag de extra noodopvang vanwege corona voor dakloze mensen. Daarmee komen honderden mensen op straat te staan. De cliëntenorganisaties die opkomen voor dakloze mensen hebben acties georganiseerd in Den Haag en Amsterdam. Valente vindt dat de overheid toegang tot basale voorzieningen zoals medische hulp, opvang en internet moet bieden en perspectief voor dakloze mensen moet creëren.

Hotel Buitenlucht

In Amsterdam opent de Straatalliantie Hotel Buitenlucht in hartje Amsterdam met een speciale openingsceremonie van 11:00 tot 12:00 uur. Hotel Buitenlucht heeft geen bedden, maaltijden en dak, maar wel heel vriendelijke woorden. Via een keurige receptie begeleiden piccolo’s oude en nieuwe daklozen geheel in stijl naar een plekje onder een boom, in de bosjes of onder de brug. Hotel Buitenlucht is een actie van de Straatalliantie, waarmee de belangenbehartigers zich hard maken voor ruim 200 mensen die weer op straat komen te staan. De Straatalliantie vindt de sluiting van de noodopvang voor dak- en thuisloze mensen onacceptabel. Hierdoor komen tientallen zogenaamde ‘niet-rechthebbenden’ op straat terecht. Iedereen heeft op z’n minst recht op onderdak. Corona heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk dit meest basale recht is. Daarbij hoort geen onderscheid te zijn tussen ‘rechthebbenden en niet- rechthebbenden’. Hotel Buitenlucht zal plaatsvinden op maandag 31 mei van 11:00 tot 12:00 uur in het Vondelpark bij de hoofdingang aan de Stadhouderskade in Amsterdam.

Bouw Een Dorp in Den Haag

In Den Haag voert het Straatconsulaat actie. Er wordt een dorp gebouwd voor dak- en thuislozen: Niemand op Straat: Bouw Mee! zal plaatsvinden op maandag 31 mei van 11:00 tot 13:00 uur op het Plein tegenover de ingang van de Tweede Kamer. Het Straatconsulaat vraagt de gemeentes om het recht op huisvesting te garanderen en alle mensen op te vangen die zich melden als dakloos en niemand af te wijzen. Ook niet als mensen sterk genoeg bevonden worden om voor zichzelf te zorgen, ook niet als ze uit een andere stad komen en ook niet als ze ongedocumenteerd zijn of EU (arbeids)migrant. Daarnaast vraagt het Straatconsulaat de landelijke politiek om het mogelijk te maken voor gemeenten om iedere burger in de stad fatsoenlijk op te vangen en een stap verder te helpen. En om gemeenten te faciliteren bij de opvang van ongedocumenteerden en EU- (arbeids-) migranten die dakloos zijn geraakt en zorg nodig hebben om hun leven weer op te bouwen. De cliëntenorganisaties in Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Amsterdam doen een gezamenlijke oproep aan de lokale en landelijke politiek hiertoe.

Dakloosheid onder migranten voorkomen

Valente wil dat de rijksoverheid en lokale overheden, maar ook de Europese Unie structureel beleid gaan voeren om dakloosheid onder (arbeids)migranten te voorkomen. Migratie heeft de laatste decennia geleid tot een aanzienlijke groep mensen die tussen wal en schip terecht is gekomen. Het gaat daarbij in grote meerderheid om migranten afkomstig uit de Europese Unie (EU). In Nederland hebben deze mensen weinig tot geen sociale rechten. Het ontbreekt hen aan toegang tot de meest basale voorzieningen. De pandemie heeft deze groep nog meer zichtbaar gemaakt. De pandemie heeft ook duidelijk gemaakt dat het tijdelijk bieden van opvang zonder structureel perspectief op verbetering van de leefsituatie, geen oplossing is voor de maatschappelijke problemen op het gebied van mensenrechten, veiligheid en volksgezondheid. Nederland telt ruim 500.000 arbeidsmigranten. Migratie is een blijvend fenomeen dat altijd uitvallers zal kennen. Valente pleit voor een structurele aanpak en een basaal aanbod in elke regio voor preventie en aanpak van dakloosheid onder migranten.

Oproep Dokters van de Wereld, Rode Kruis en Valente

Valente en Dokters van de Wereld ondersteunen de oproep van het Rode Kruis om te voorkomen dat mensen gedwongen op straat moeten slapen. De organisaties maken zich grote zorgen om de dakloze mensen die geen recht hebben op de reguliere opvang. In veel steden staan zij vanaf 1 juni 2021 mogelijk massaal op straat. Met ingang van 1 juni sluiten gemeenten de noodvang voor deze groep, terwijl de samenleving nog steeds niet helemaal open is. Hierdoor kunnen zij moeilijker ergens terecht. Een ‘onverantwoorde situatie’, aldus het Rode Kruis.