Spring naar content

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis

23 maart 2020

Dien je aanvraag in voor kinderen die nú hulp nodig hebben: www.kwetsbaarthuis.nl

Juist de kinderen die opgroeien in een stressvolle of onveilige thuissituatie, hebben het extra moeilijk nu ze niet naar school kunnen. Daarom is er een speciaal Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis. Om kwetsbare kinderen, in deze ingrijpende periode, snel te helpen met spullen die nú noodzakelijk zijn, zodat deze kinderen nu ook kunnen leren of even kunnen ontspannen zodat de stress wat afneemt.

Het crisisfonds richt zich op kinderen waar nu acute nood is door de schoolsluiting en de (jeugd)professionals die hen in beeld hebben. Met name de kinderen die uit huis geplaatst zijn, kinderen die thuis wonen met een jeugdbeschermingsmaatregel, kinderen in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en AZC’s, en kinderen in de pleegzorg.

Er zijn vouchers voor online winkels beschikbaar die bijvoorbeeld besteed kunnen worden aan:

  • Middelen om het schoolprogramma te kunnen volgen en (digitaal) contact te kunnen hebben met vrienden
  • Spelletjes en spelmateriaal (voor binnen en buiten)
  • Andere materialen waarvan jij als hulpverlener inschat dat deze het kind helpen in de crisissituatie

Augeo Foundation, Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind zetten zich samen in om deze groep kwetsbare kinderen te helpen.

Ben jij een geregistreerde (jeugd)professional en ken je kinderen die nu praktische hulp kunnen gebruiken voor een acute nood? Dien dan je aanvraag in via www.kwetsbaarthuis.nl. We streven ernaar om binnen 24 uur vouchers te verstrekken waarmee jij voor maximaal 100 euro per gezin of 250 euro per (leef)groep de noodzakelijke spullen online kunt bestellen.  Zo zorgen we er samen met jou voor dat extra kwetsbare kinderen snel de spullen ontvangen die ze nu kunnen gebruiken om te kunnen leren of ontspannen.

Dien je aanvraag in voor kinderen die nú hulp nodig hebben: www.kwetsbaarthuis.nl