Spring naar content

Dakloosheidscijfers CBS over 2019 onverminderd hoog

01 april 2021

De schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is dat in 2019 36.000 mensen dakloos zijn geweest. Het CBS bracht op 1 april de cijfers over 2019 naar buiten van het aantal dakloze mensen. Het CBS heeft nog niet het effect van de COVID-19-pandemie kunnen meten. De cijfers van het CBS laten zien dat ook op de top van de economische bloei in Nederland 34 op elke 10.000 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar dakloos was. In deze cijfers tellen de kinderen in dakloze gezinnen en mensen boven de 65 niet mee.

Monitor Dakloosheid 2020 VWS

Voor meer actuele cijfers is er de VWS Monitor Dakloosheid. Die meldt over het eerste half jaar van 2020 het aantal van ruim 17.000 dakloze personen, waarvan ruim 20% tot de jongeren behoorde. De Monitor is gebaseerd op mensen die al gebruik maken van opvang. Mensen die ergens op de bank slapen of op een camping verblijven, zijn niet meegeteld in de VWS monitor. Voor deze Monitor zijn beperkte data aangeleverd: slechts 4 van de 5 centrumgemeenten kon data aanleveren en moest die ook nog vaak opvragen bij de opvangorganisaties zelf. Het betreft een onderschatting van het echte aantal, zo zeggen de onderzoekers.

Corona leidt tot meer vraag naar opvang

In december 2020 gaf de meerderheid van de centrumgemeenten en opvangorganisaties aan een toename te zien van het aantal mensen dat beroep doet op opvang. De coronacrisis treft de meest kwetsbare groepen in de samenleving: mensen met flexcontracten voor arbeid en huisvesting. Alleen al in Den Haag telde de gemeente in 2020 421 dakloze gezinnen met kinderen. Bijna 4300 mensen meldden zich in 2020 bij het Daklozenloket in Den Haag.

Structurele aanpak nodig door nieuw kabinet

Valente pleit voor het structureel voortzetten van de inspanning van het huidige kabinet om dakloosheid te stoppen. Meer betaalbare wooneenheden moeten snel gerealiseerd worden zodat mensen niet op straat komen en ook geen beroep op opvang hoeven te doen. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bracht daar in 2020  een degelijk advies over uit: “Herstel begint met een huis”. De Actieagenda Wonen die Aedes, VNG, Valente en andere organisaties kort geleden opstelden, moet door het nieuwe kabinet als stappenplan benut worden om dakloosheid te beëindigen.