Spring naar content

Deze producten voor Kwaliteit Forensische Zorg zijn er allemaal

03 februari 2020

Binnen het project Deskundigheidsbevordering BW/MO werken Valente en het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) samen met allerlei organisaties die zorg bieden aan forensische cliënten binnen het beschermd wonen of de maatschappelijke opvang. Samen zetten we ons in voor kennis deling, samenwerking en deskundigheidsbevordering op het gebied van forensische zorg.

Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) is een programma waarbinnen de forensische zorgsector werkt aan deze ontwikkeling van kwaliteit. Dit doet zij door middel van het vrijmaken van subsidie voor onderzoeken in de sector waarbij programma’s en producten worden opgeleverd.

Vanuit deze samenwerking is er een boekje ontwikkeld waarin geschikte KFZ-producten beschreven staan, geschikt voor de BW/MO-sector. Dit boekje is vooral interessant voor managers en beleidsmedewerkers. Het geeft inzicht in welke KFZ-producten ontwikkeld zijn voor de sector, hoe toepasbaar ze zijn binnen een BW of MO, wat het de organisatie kan opleveren en voor wie het product geschikt is.

Mocht er behoefte zijn aan een papieren versie om te verspreiden binnen de organisatie, neem dan contact op met Iris Zambeek, Projectcoördinator EFP: 030-2910010.