Spring naar content

Dit gebeurt er bij doordecentralisatie van beschermd wonen

17 november 2020

In 2022 staat de doordecentralisatie van beschermd wonen op stapel. De verantwoordelijkheid voor de mensen in beschermd wonen wordt dan verspreid over alle 355 gemeentes, waar deze nu ligt bij de 43 centrumgemeenten. Een enorm proces, met veel en grote gevolgen voor verschillende aspecten, zowel voor cliënten als voor gemeentes.

Valente vindt deze doordecentralisatie niet verantwoord, tot aan de voorwaarden van de VNG commissie Toekomst Beschermd Wonen (commissie Dannenberg) is voldaan, en alleen gezamenlijk met maatschappelijke opvang. Regionale schaalgrootte is onmisbaar voor de uitvoerbaarheid van beleid voor ggz-cliënten, en moet wettelijk geborgd worden.

Deze week verzond Valente hierover samen met de Nederlandse ggz een brief naar de Tweede Kamer.

Omdat de doordecentralisatie een ingewikkeld onderwerp is, hebben we ook een factsheet gemaakt (klik op de afbeelding voor de interactieve pdf):

Deel dit bericht: