Spring naar content

Documentaire RIBW’s met o.a. Artie van Tuijn

10 november 2021

De sector beschermd wonen en begeleiding is al lang niet meer zoals die in 1989 vorm kreeg. Daarover gaat de Documentaire Ontstaansgeschiedenis RIBW’s van Valente. Artie van Tuijn en anderen vertellen over de eerste woonvormen in Nederland, de vorming van RIBW’s, en hoe de RIBW’s zich in de verschillende periodes van hun bestaan landelijk hebben verenigd en bezig zijn met een opmars van de achterhoede naar de voorhoede: van het werken IN de wijk naar het werken MET de wijk. Bekijk hier de trailer (hieronder vind je de hele documentaire):

De hele documentaire kijk je hier:

Hoe kun je de documentaire goed inzetten? Gebruik de documentaire bij het introductieprogramma voor nieuwe medewerkers en verwijs scholen, kennisinstituten en journalisten bij vragen over de geschiedenis van de RIBW’s naar de documentaire.