Spring naar content

Eén jaar Valente, en nu?

13 februari 2021

Iets meer dan een jaar is Esmé Wiegman nu directeur van Valente – dat in die hoedanigheid zelf ook nog maar sinds 2020 bestaat, ontstaan uit de fusie tussen Federatie Opvang en RIBW Alliantie. Hoe kijkt ze terug op haar eerste jaar?

Wat had je verwacht van je werk als directeur van Valente, weet je dat nog?

‘Bij mijn start verwachtte ik dynamiek die je van een vereniging kunt verwachten: leden met allerlei ideeën en verwachtingen, actuele ontwikkelingen om op te reageren en heel veel kennismaken, relaties leggen en onderhouden. Eerlijk gezegd had ik ook nog wel wat ‘gedoe’ verwacht, wat je meestal uit een fusieproces tevoorschijn ziet komen, zoals ‘bloedgroepen’, cultuurverschillen en tegenstellingen in belangen.’

Wat werd waar van je verwachtingen?

‘Dynamisch was het eerste jaar zeker. Daar heeft COVID-19 natuurlijk aan bijgedragen. Kennismaken en relaties leggen is vooral digitaal gebeurd. Jammer dat ik nog weinig echt over de vloer ben geweest bij organisaties. Maar dat is iets om naar uit te kijken. COVID-19 heeft tegelijk als een vergrootglas gewerkt: wat is nu het meest belangrijk als je thuis moet blijven? Dat je een thuis hebt, dat je thuis veilig is en dat er continuïteit van begeleiding is, zodat je (psychisch) kwetsbare leven niet nog instabieler wordt.

Fusieproces-gedoe ben ik eigenlijk niet tegengekomen. Waar sprake is van cultuurverschillen zie ik verrijking over en weer plaatsvinden en daardoor versterking.’

Waar ben je trots op in 2020?

‘Leden laten een enorme drive en resultaten zien in wat we willen bereiken voor onze cliënten: participatie, begeleiding en (veilige) opvang; in die volgorde. Ondanks de weerbarstigheid van problemen, regels en financiering blijven we met elkaar denken vanuit inhoud en vanuit wat wél kan. Ik ben enorm trots op wat we met elkaar hebben neergezet. Valente wordt herkend, erkend en geraadpleegd door beleidsmakers, pers en andere organisaties. Het landelijk bureau is een klein team waar dezelfde drive te vinden is als bij de leden. Dat versterkt elkaar. Valente ‘van-voor-door’ leden is echt zichtbaar geworden.’

Wat heb je geleerd?

‘Afgelopen jaar heb ik als een soort spons rondgelopen en alles opgezogen wat ik aan kennis en ervaring zag en hoorde langskomen in afspraken en (digitale) ontmoetingen. Veel geleerd over onze doelgroepen en hoe de leden van Valente aan het werk zijn.’

Wat heeft je verrast?

‘De enorme breedte aan onderwerpen waar we ons mee bezighouden: huiselijk geweld, dakloosheid, psychische kwetsbaarheid, forensische zorg, stigma, schulden, verslaving, kinderen in de opvang; en al deze onderwerpen manifesteren zich vaak in een ingewikkelde kluwen.’

Wat hoop je voor je tweede jaar?

‘Dat we elkaar gaan ontmoeten: op de werkvloer, op inspirerende bijeenkomsten, als team op kantoor.’

Weetje: ‘Vanuit mijn deeltijdstudie theologie ben ik van plan na de zomer met stage en onderzoek aan de slag te gaan op de werkvloer van een van de Valente-leden. Denkend aan een zinvol bestaan is er een mooie verbinding te maken met herstel- en ontwikkelingsgericht werken.’

Deel dit bericht: