Spring naar content

Een nieuw gezicht, een nieuw bestuur

17 december 2019

Op 1 januari 2020 slaan Federatie Opvang en RIBW Alliantie de handen ineen en gaan samen verder als Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang. Deze nieuwe vereniging krijgt een nieuwe directeur, voorzitter en bestuur.

De nieuwe directeur van de vereniging en het bureau wordt Esmé Wiegman, nu nog bestuurder bij Palliatieve Zorg Nederland en voormalig Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. ‘De leden van Valente zijn er voor de cliënten, om hun opvang, begeleiding en participatie te bieden. Wij zijn er voor de leden. Ik zie ernaar uit om vanuit het landelijke bureau het mooie werk van de leden te ondersteunen, een krachtige lobby te voeren en kwaliteit en vakmanschap te verbeteren.’

Als voorzitter is Ineke van Hooff gekozen, bestuurder van lidinstelling Kwintes: ‘Een eervolle taak die ik dan ook met kracht zal uitvoeren. Door samen te werken in deze nieuwe koepelorganisatie kunnen we onze ervaring en expertise bundelen. Daardoor zijn we straks als Valente krachtig en getalenteerd en zijn we van grotere waarde.’

Het bestuur van Valente zal in de loop van het volgende jaar gekozen worden in de Algemene Ledenvergadering.

Fusie tussen Federatie Opvang en RIBW Alliantie

Vereniging Valente komt voort uit een fusie van Federatie Opvang en RIBW Alliantie. Hoewel de twee afzonderlijke verenigingen zich richten op verschillende, specifieke terreinen binnen de maatschappelijke hulpverlening, is er één gezamenlijk doel: ondersteuning en veiligheid bieden aan kwetsbare groepen. Door de fusie kunnen we onze belangenbehartiging zowel lokaal, regionaal als landelijk meer kracht bijzetten.

Valente is een branchevereniging die wordt gedragen door de leden: van, voor en door de leden. We bundelen waar mogelijk of nodig onze krachten met onze netwerkpartners met als gezamenlijke doelstelling het verschil te maken voor mensen in kwetsbare posities in onze samenleving.

‘Valente’ betekent in verschillende Romaanse talen krachtig, gezond, dapper en getalenteerd. Het heeft dezelfde afkomst als het Engelse ‘value’ (waarde). ‘Vallum’ is daarnaast Latijn voor ‘beschutting’.

Vanaf 2 januari 2020 vindt u ons via www.valente.nl.

Niet voor publicatie:

Voor vragen over de nieuwe directeur en voorzitter kunt u contact opnemen met:
Kim van de Wetering, communicatieadviseur Valente: 0646130039 en k.vandewetering@opvang.nl
Esmé Wiegman: 06 21703581
Ineke van Hooff via Esther Visser, persvoorlichter Kwintes: 06 51532517