Spring naar content

Europa tekent voor einde aan dakloosheid

22 juni 2021

Europese regeringen, instituten en maatschappelijke organisaties hebben op 21 juni 2021 in Lissabon het ‘European Platform on Combatting Homelessness’ gelanceerd. Vertegenwoordigers van de 27 EU landen ondertekenden daartoe de ‘Lisbon Declaration on Combatting Homelessness’ (Verklaring om dakloosheid te bestrijden).

Verklaring van Lissabon

In de Verklaring staan ambitieuze doelen opgenomen. Zo spreken de EU lidstaten af dat in 2030 niemand meer onvrijwillig op straat mag slapen omdat er geen veilige opvang is. Het verblijf in opvanghuizen moet zo kort als mogelijk duren. Dakloze mensen die een zorginstelling, detentie of ziekenhuis verlaten moeten een aanbod van passende huisvesting krijgen. Huisuitzettingen moeten ten allen tijde voorkomen worden en niemand mag uit huis gezet worden zonder dat er een alternatief onderdak wordt geboden.

EU Platform om Dakloosheid te Bestrijden

Het Europees Platform ter Bestrijding van Dakloosheid moet het 2030-doel in actie omzetten door geslaagde initiatieven te delen, Europees budget vrij te maken en het thema hoog op de politieke agenda te houden. In de komende maanden zullen de concrete activiteiten van het platform verder uitgewerkt worden. Het Platform zal tot minstens 2030 bestaan en wordt ondersteund door het Europese parlement en de Europese commissie. Voorzitter is ex-premier van België, Yves Letherme. Letherme functioneerde het afgelopen jaar als vrijwillig ambassadeur van FEANTSA, de Europese koepel van organisaties voor maatschappelijke opvang. Jules van Dam (bestuurder stichting De Tussenvoorziening Utrecht) woonde als lid van het Dagelijks Bestuur van FEANTSA en vertegenwoordiger van Valente de lancering van het Europese platform bij. FEANTSA publiceerde op 21 juni ook een Handboek met voorbeelden en advies voor het gebruik van EU fondsen om dakloosheid aan te pakken