Spring naar content

Van Ooijen: extra middelen aanpak huiselijk geweld

18 juli 2022

Het programma ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’, dat in 2018 van start ging, is in 2021 formeel beëindigd. Staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS) wil de doelen van de aanpak huiselijk geweld voortzetten. Daarvoor zijn voor het jaar 2022 extra middelen ter beschikking gesteld om regionale projectleiders aan te stellen die die de regionale aanpak vormgeven, verder ontwikkelen en met partijen tot uitvoering brengen. In de Staatscourant van 15 juli 2022 is de verdeling van de middelen bekend gemaakt. In de regeling is ook aangegeven welk type werkzaamheden de regionale projectleiders op zich kunnen nemen.

Duurzame aanpak

De regionaal projectleiders worden in 2022 ingezet omdat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling om een lange adem vraagt om de problemen echt op te lossen en de aanpak duurzaam te bestendigen in de regio. Onderdeel van de continuering is dat regionaal projectleiders op landelijk niveau ondersteund worden. Om deze ondersteuning mogelijk te maken worden regionaal projectleiders aangesteld in de regio’s. De specifieke uitkering maakt het mogelijk om deze ondersteuning te bekostigen.

De 35 centrumgemeenten vrouwenopvang krijgen dit jaar een specifieke uitkering van maximaal € 75.000,- voor een regionale projectleider voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat om Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Den Helder, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, ’s-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Nissewaard, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Venlo, Vlaardingen, Vlissingen, Zaanstad en Zwolle.