Spring naar content

FEANTSA en Valente roepen de regering op om de tijdelijke bescherming voor derdelanders in Nederland te verlengen

21 augustus 2023

Persbericht – Op 8 juni 2023 publiceerde de Nederlandse regering het besluit om de toegang tot tijdelijke bescherming voor onderdanen van derde landen (TCN) die in het bezit zijn van een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning te beëindigen per 4 september 2023.

FEANTSA, de Europese Federatie van Nationale Organisaties die werken met dakloze mensen, en haar Nederlandse lid Valente, de brancheorganisatie voor opvang en beschermd wonen in Nederland betreuren deze verandering in de Nederlandse wetgeving en willen aandacht vragen voor het risico op armoede en dakloosheid onder deze groep vluchtelingen voor wie het recht op verblijf en opvang binnenkort komt te vervallen. 

Dit besluit betekent dat naar schatting 2.500 mensen, voornamelijk studenten, maar ook gezinnen, kinderen en andere burgers van derde landen die de oorlog in Oekraïne zijn ontvlucht en momenteel worden ondersteund door leden van Valente, het recht op bescherming onder de TPD zullen verliezen. FEANTSA en Valente vrezen dat deze mensen in de illegaliteit zullen verdwijnen, met het risico op misbruik en mensonwaardige situaties. Zonder inkomen, voedsel, medische hulp en onderdak zullen ongeveer 2.500 mensen op straat komen te staan en zullen de gemeenten die hen ondersteunen geconfronteerd worden met een chaotische situatie en extra druk op de diensten.

De ondertekenende organisaties schreven een brief aan de verantwoordelijke autoriteiten in Nederland om de staat op te roepen de tijdelijke bescherming voor TCN te verlengen op gelijke voet met de Oekraïense burgers die bescherming aanvragen in Nederland.

Esmé Wiegman, directeur van Valente: “Het is uiterst urgent om de tijdelijke bescherming te verlengen om dakloosheid van deze vluchtelingen te voorkomen, over slechts 13 dagen staan ze op straat.”

Bekijk de volledige inhoud van de brief aan de Nederlandse bewindspersonen.

Contact hierover?