Spring naar content

Financiële zekerheid voor Wlz-zorgaanbieders

28 mei 2020

Vanuit diverse zorgdomeinen worden dezer dagen regelingen uitgewerkt om aanbieders van zorg en ondersteuning te compenseren voor verlies aan inkomsten en meerkosten die het gevolg zijn van de coronacrisis.

Ook voor het Wlz-domein heeft de NZa een beleidsregel vastgesteld en gepubliceerd. Met deze beleidsregel worden de voorwaarden voor vergoeding en wijze van indiening bij de NZa van extra kosten en/of omzetderving die het gevolg zijn van het SARS-CoV-2 virus vastgelegd. Deze beleidsregel legt tevens vast op welke wijze wordt afgeweken van andere, in de beleidsregel nader genoemde, regelgeving.

Deze beleidsregel is de uitwerking van de brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) d.d. 16 april 2020, onderwerp Financiële zekerheid Wlz zorgaanbieders, met kenmerk 1672600-204097-Z.

Voor praktische vragen over de toepassing van deze beleidsregel kunt u het beste contact opnemen met uw zorgkantoor.

Contactpersoon bij Valente voor financiële vragen over de Wlz is Tonny van Hensbergen.