Spring naar content

Gedooglijst rookverbod opgeheven

26 november 2020

Het gedogen van roken in de laagdrempelige (dag)opvang voor verslaafde of dakloze mensen en ggz patiënten wordt beëindigd. Staatssecretaris Blokhuis van VWS heeft besloten om de zogenaamde gedooglijsten uit 2008 op te heffen.

Rookverbod op de werkplek

Vanaf 2008 is het rookverbod op de werkplek van kracht. Er mocht vanaf dat moment in zorginstellingen alleen nog in rookruimtes en privéruimtes gerookt worden. In aanloop naar inwerkingtreding van het rookverbod is voor zorgpartijen die daar niet aan konden of wilden voldoen door ministers Hoogervorst en Klink destijds een informele uitzondering gemaakt voor de laagdrempelige (dag)opvang voor verslaafde en dakloze mensen en ggz patiënten. Ook is er een informele uitzondering gecreëerd door middel van het instellen van gedooglijsten voor veelal kleine zorginstellingen die (nog) niet aan de wetgeving konden voldoen. Deze lijsten zijn in de eerste jaren regelmatig geactualiseerd door de brancheverenigingen, maar de afgelopen jaren is dit niet meer gebeurd en daarom zijn deze nog steeds van kracht.

Gedooglijsten

Staatssecretaris Blokhuis is na het raadplegen van de brancheorganisaties in de zorg, tot het besluit gekomen de gedooglijsten op te heffen. De staatssecretaris streeft ernaar, mede in het kader van het Preventie akkoord, de rookruimtes in zorginstellingen per l juli 2021 te sluiten. Hij is tevens tot het besluit gekomen dat zowel de uitzondering voor de laagdrempelige opvang, als die voor zorginstellingen op de gedooglijsten niet meer van toepassing is en schaft per direct de gedooglijsten af.

Uitzondering voor gebruikersruimten

Voor gebruikersruimten geldt wel een uitzondering. De staatssecretaris heeft de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verzocht om een uitzondering op het handhaven van het rookverbod te maken voor gebruikersruimten binnen zorginstellingen, waaronder de Medicinale Heroïne Units (MHU). Gebruikersruimten zijn voorzieningen waar mensen die aan harddrug- of alcohol verslaafd zijn, op hygiënische wijze en in een rustige en veilige omgeving hun drugs kunnen gebruiken en alcohol mogen nuttigen, waarbij hulpverleners op de achtergrond aanwezig zijn. Daarbij kan gerookt worden. Het handhaven van het rookverbod in deze instellingen zou ertoe kunnen leiden dat deze verslaafde mensen buiten de instelling hun drugs of alcohol in een onveilige omgeving zouden gebruiken. Dit brengt risico’s mee voor hun gezondheid en kan zorgen voor overlast in de openbare ruimte. De staatssecretaris heeft gekozen om het harm-reduction-beleid voort te zetten. Hij heeft daarom de NVWA verzocht niet handhavend op te treden in gebruikersruimten als het rookverbod daar wordt overtreden.