Spring naar content

Geslaagde Bijeenkomst Combine over project “Grip op Geld”

07 oktober 2019

Afgelopen vrijdag werd uitgebreid aandacht geschonken aan de specifieke problemen van slachtoffers huiselijk geweld en hun financiële problemen. Dit gebeurde bij Moviera, een instelling die samen met De Blijfgroep, Perspektief en Arosa de krachten bundelen rondom dit thema.

Hanneke Bakker (bestuurder Blijfgroep)leidde de bijeenkomst. In het project “Grip op Geld”, gesteund door SZW, wordt de financiële hulpverlening verder ontwikkeld en wordt gekeken naar wat wel en wat niet werkt, wanneer mensen binnenkomen in de opvang. De Nationale Ombudsman publiceerde een rapport “Vrouwen in de Knel in 2017”. Aanleiding om hiermee direct actief aan de slag te gaan. Juist traumatische ervaringen maken het extra lastig om snel aan de slag te gaan met de problemen rondom geld, echter dit is vaak juist hard nodig. Bovendien hebben mensen (vooral vrouwen) vaak extra problemen, doordat ze onvoldoende wisten van de “thuisadministratie”. Daarnaast maakte of maakt een (ex-) partner ook geregeld schulden op hun naam. Het kan gaan om abonnementen of leningen, een auto aanschaffen etc. Vaak nemen de schulden dan ook verder toe nadat men al in de opvang verblijft.

Het verhaal werd erg persoonlijk door een bijzondere rondleiding van een professional, samen met de vrouw die met twee kleine kinderen een aantal jaren geleden in crisis werd opgevangen, nadat ze wegvluchtte voor het geweld thuis. Deze ervaringsdeskundige werkt nu, samen met een andere ervaringsdeskundige collega, betaald mee in het genoemde project. Dat is uitermate waardevol.
Bij de presentatie was ook de Nationale Ombudsman vertegenwoordigd en waren Het Landelijk programma voor aanpak Huiselijk geweld (Sprokkereef), De Belastingdienst, Movisie, een Tweede Kamerlid van VVD, en Federatie Opvang aanwezig. Een mooie presentatie van een waardevol project, dat hopelijk verder doorgang kan vinden.

Voor vragen: t.nanlohy@moviera.nl (projectleider Grip op geld) of karen.vanbrunschot@valente.nl (Schuldenaanpak in Opvang en Beschermd Wonen).

Voor meer achtergrondinformatie:
Vrouwen in de knel: Een onderzoek naar knelpunten in de vrouwenopvang
en
Rapport Schulden in de Opvang en Beschermd Wonen