Spring naar content

Ggz-behandeling blijft (tijdelijk?) in de Zvw

26 januari 2021

Valente heeft van het Ministerie van VWS een memo ‘ggz behandeling in de Wlz’ ontvangen waarin staat dat opnieuw gekeken wordt naar de positionering van de ggz-behandeling. Er gaat onderzocht worden of de ggz-behandeling niet toch in de Zvw ondergebracht moeten worden.

Dit heeft mogelijk gevolgen voor de regierol van de woonzorgaanbieder en de bekostigingsmodellen. We zijn (blij) verrast met deze beweging van VWS omdat Valente en de Nederlandse ggz samen met de samenwerkende RIBW-cliëntenraden sterk gelobbyd hebben om de behandeling in de Zvw te laten vanuit de inclusiegedachte. Daar kregen we bij de VWS en het Zorginstituut de handen niet voor op elkaar omdat dit op gespannen voet zou staan met integrale Wlz-zorg.

Er is nu een andere aanleiding om opnieuw te kijken naar de positionering van de ggz-behandeling, meer informatie over deze nieuwe aanleiding is te lezen op informatielangdurigezorg.nl. Duidelijk is dat ook in 2022 de ggz-behandeling uit de Zvw betaald zal worden. VWS gaat ervan uit dat eind 2022 alle informatie beschikbaar is om het besluit over de structurele positionering van ggz-behandeling te nemen.