Spring naar content

‘Goed wonen is een mensenrecht’

10 februari 2020

Onder deze titel verscheen een integraal plan voor de volkshuisvesting, opgesteld door de Woonbond. Er wordt gepleit voor tal van maatregelen die de huidige crisis op moeten oplossen. Een brede sociale huursector waar ook middeninkomens terecht kunnen voor een betaalbare woning, huurprijsbescherming en fatsoenlijke consumentenbescherming voor huurders in de vrije sector en het aanpakken van huisjesmelkers door te werken met een verhuurvergunning die ze bij slecht gedrag kwijtraken.

Woonbond directeur Paulus Jansen: ‘De afgelopen decennia zijn we afgedreven van volkshuisvesting naar woningmarkt. Dat heeft geleid tot een kleinere sociale huursector die voor veel mensen op slot zit, torenhoge huurprijzen in de vrije sector, en huisjesmelkers die een slaatje slaan uit de woningnood die terug is van weggeweest. Het is tijd om het roer om te gooien en volkshuisvesting weer centraal te stellen.’

Woonbond heeft het afgelopen jaar met huurders en uiteenlopende maatschappelijke partners gewerkt aan een plan om de wooncrisis aan te pakken en toe te werken naar een visie waarmee we de grote en brede problematiek op de woningmarkt kunnen oplossen. De mens moet weer centraal staan. Valente ondersteunt de visie uit het volkshuisvestingsplan van de Woonbond.

Wonen als Mensenrecht wordt ook door Valente nadrukkelijk bepleit. Het plan heeft breed draagvlak en kreeg ook steun van ANBO, CNV Jongeren, Cooplink, Ieder(in), KBO-PCOB, LOC waardevolle zorg, LSA, LSVb, LVGO en Per Saldo. De papieren versie is verkrijgbaar bij de Woonbond. Een samenvatting staat hier.

Voor vragen: karen.vanbrunschot@valente.nl