Spring naar content

Goede balans tussen keuzevrijheid cliënten en integrale Wlz zorg

21 februari 2020

Valente en GGZ Nederland hebben voor het Algemeen Overleg over de Verpleeghuiszorg, waar de positionering van de behandeling in de ggz in de Wet Langdurige Zorg (Wlz) en de impact van bekostiging van integrale zorg voor de toekomstige Wlz ggz (‘de uitvoeringstoets van de Nederlandse Zorgautoriteit’) geagendeerd staat, een brief naar de Kamer gestuurd.

De afgelopen periode hebben Valente en GGZ Nederland onder leiding van het ministerie van VWS samen met MIND, NZa, ZN, CIZ en andere betrokken partijen constructief overleg gehad over de implementatie van het wetsvoorstel. Alle partijen werken vanuit het gezamenlijke doel om de overgang naar de Wlz zo soepel mogelijk te laten verlopen en de zorg binnen het Wlz kader goed te organiseren voor ggz-cliënten. De wensen van de cliënten zijn hierin leidend. Een toekomstbestendig organisatie- en bekostigingsmodel model is een voorwaarde om aan deze wensen op lange termijn te kunnen voldoen en continuïteit van zorg te kunnen bieden.

Wij zien het als een gezamenlijke opgave om de toegang tot de Wlz voor ggz cliënten succesvol te maken. Hiervoor is het nodig dat een aantal dilemma’s wordt opgelost. In onze brief benoemen we de dilemma’s en dragen we oplossingsrichtingen aan die naar ons idee alle partijen vooruit helpen. Eén van de dilemma’s is in overleg met staatssecretaris Blokhuis al naar tevredenheid opgelost. De ggz behandeling voor Wlz geïndiceerden – in afwachting op de invoering van de nieuwe DBC systematiek per 2022 – blijft in 2021 nog vanuit de Zorgverzekeringswet (Zwv) gefinancierd. Dit voorkomt hoge administratieve lasten voor aanbieders in het tussenjaar 2021.

In de aanloop naar het Algemeen Overleg hebben we samen opgetrokken met MIND die onze brief heeft ondersteund. Zie hier de brief van MIND.