Spring naar content

Goede voorbeelden in tijden van corona: #ééngeluid

31 maart 2020

Het zijn moeilijke tijden voor ons, onze leden en hun cliënten. Onzekerheid, hoge werkdruk, begeleiding die niet of in een andere vorm plaatsvindt. We zien gelukkig in deze moeilijke tijd ook heel mooie dingen ontstaan, zoals samenwerking tussen onze leden en hun regio. Meerdere gezichten, één geluid.

Brabant

Drie Brabantse psychologen (Help de Helden) hebben het initiatief genomen om zorgprofessionals te begeleiden in de coronatijd middels een buddy-systeem. Zij hebben een oproep geplaatst in hun netwerk onder collega’s, om zich aan te melden als zorgbuddy. Al ruim 400 zorgbuddy’s staan klaar om de zorgprofessionals te begeleiden.

Zorgprofessionals kunnen telefonische ondersteuning krijgen voor de periode dat deze crisis duurt. Ze worden gekoppeld aan een vaste zorgbuddy die hun tijdens de hele periode ondersteuning kan bieden. De zorgbuddy is een deskundige Brabantse ggz-professional die (naast zijn reguliere werk), op vrijwillige basis, telefonische psychosociale ondersteuning (na werktijd) gaat bieden aan één zorgprofessional. Deze ggz-professional kan een gz-psycholoog, klinisch psycholoog, psychotherapeut, psychiater of een verliesdeskundige zijn. Lees hier meer over het project en hoe je je kunt aanmelden.

Hilversum

Sinds maandag 30 maart verblijven zes cliënten van de Kwintes daklozenopvang de Cocon in Hilversum tijdelijk in het Amrâth hotel in Hilversum. In de Cocon slapen de (meeste) cliënten met zijn tweeën op een kamer. Het is dan niet mogelijk om de aanbevolen afstand van 1,5 meter te houden. Met de Regio Gooi en Vechtstreek is daarom afgesproken dat Kwintes in deze regio alleen nog met eenpersoonskamers gaat werken tot nader orde. Kwintes huurt voorlopig tien kamers in het Amrâth hotel. Er is uitbreiding naar 15 kamers mogelijk. In de nacht is er beveiliging aanwezig. In het hotel zijn geen andere gasten.

Kwintes plaatst in het hotel alleen de cliënten waarvan gedacht wordt dat zij de zelfstandigheid aankunnen en die geen overlast veroorzaken. Vanuit de Cocon worden zij (telefonisch en indien noodzakelijk ook op locatie) begeleid. Ook in eten wordt voorzien. De cliënten betalen de vaste eigen bijdrage voor de daklozenopvang à 10 euro per nacht. Kwintes sluit met de cliënten een contract af waarin een aantal regels staat, zoals buiten roken en op de eigen kamer eten. Verder mag er geen bezoek komen en moeten de cliënten zich houden aan de regels van het hotel.

Bekijk ook het item van RTL Nieuws over het Amrâth hotel.

In het gebouw De Stolpe, dat Kwintes al tijdelijk huurde in verband met verbouwingen elders, is daarnaast na afstemming met de Regio Gooi- en Vechtstreek een vleugel ingericht waar 18 cliënten uit alle regio’s van Kwintes in quarantaine begeleid kunnen worden.

Nijmegen

In Nijmegen hebben IrisZorg, Pro Persona en RIBW Nijmegen & Rivierenland, RIBW Arnhem & Veluwe Vallei een coronacentrum ingericht operationeel om coronapatiënten van de instellingen op te vangen. Een gebouw van Pro Persona dat in februari naar het Radboudumc werd afgestoten, wordt hiervoor in gebruik genomen.

Coronapatiënten worden in eerste instantie zoveel mogelijk in hun vertrouwde omgeving thuis of in de instelling opgevangen. Hierbij worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Op de gezamenlijke locatie worden patiënten opgevangen die niet in staat zijn om zich aan de geldende regels te houden, ter voorkoming van de verspreiding van het coronavirus. Er is een apart team samengesteld van medewerkers van de deelnemende organisaties bestaande uit verpleegkundigen en begeleiders met zoveel mogelijk een ziekenhuis- of wijkverpleging-opleiding en GGZ behandelaars. Het gaat om enkele tientallen bedden. Het Radboudumc verzorgt de huisvesting en de bewaking. Het coronaprotocol van het Radboudumc is geldend.

Den Haag

In Den Haag is in nauwe samenwerking tussen de Kessler Stichting, het Leger des Heils en het Rode Kruis een aantal extra locaties ingericht voor dakloze mensen. Dat gaat zowel om plekken in hotels als enkele groepslocaties. In alle locaties is het mogelijk om de richtlijnen van het RIVM voor afstand houden door te voeren. Extra ziekenverzorgenden zijn ingezet op de diverse locaties. Verpleegkundige zorg is beschikbaar vanuit stichting HWW thuiszorg en de straatdokters van de GGD leveren medische zorg.

Amsterdam

Amsterdam opent de komende dagen 250 opvangplekken voor dakloze mensen in de stad. 100 hiervan zijn extra opvangplekken die worden ingericht in een sporthal in Amsterdam-West. Bij 150 van de 250 plekken gaat het om bestaande plekken die over meerdere locaties verdeeld worden om het risico op besmetting met corona zoveel mogelijk te minimaliseren. Bovenop de 250 plekken komen nog 23 plekken voor gezinnen die nu op een andere locatie opgevangen worden. HVO-Querido, het Leger des Heils, de Regenboog Groep en het Rode Kruis werken nauw samen om iedereen een plek te bieden en voldoende veiligheid en voorzieningen om deze periode door te komen.

Eindhoven

In Eindhoven werken Springplank, Neos, Leger des Heils, de gemeente en de Straatdokter samen om het coronavirus tegen te gaan onder dakloze mensen. Via Springplank wordt een extra, vierde,nachtopvang beschikbaar gesteld op een extra locatie om het spreiden van groepen mensen te waarborgen en de afstand van anderhalve meter beter te garanderen. Dit wordt ook gedaan om de hygiëne te optimaliseren en te voorkomen mensen ziek worden.

Daarnaast zijn er aparte quarantaineplekken georganiseerd voor mensen die symptomen van het coronavirus vertonen. Hier kunnen mensen met mogelijke verschijnselen gescreend worden door de Straatdokter. Naast de quarantaineplekken op de locaties is er binnen Neos een quarantaine-unit ingericht van maximaal 14 plekken die nu al operationeel is. Mocht deze quarantaine-unit vol dreigen te raken dan is er bij Springplank een back-up quarantaine-unit ingericht met twintig plekken. Hierdoor kan men veiligheid bieden en hen adequaat ondersteunen.

Rotterdam

In Rotterdam wordt een nieuwe locatie volledig ingericht voor positief op corona geteste bewoners, van Beschermd Wonen- en Maatschappelijke Opvang locaties van de GGZ en MO-instellingen Antes, Pameijer, NAS, Leger des Heils en Centrum voor Dienstverlening. De organisaties hebben de handen ineengeslagen en bereiden onder regie van Antes en Pameijer de ingebruikname voor. Voor dak- en thuisloze mensen is een extra zorglocatie beschikbaar waar iemand, indien besmet met corona, in isolatie kan verblijven. Bij een vermoeden van besmetting gaat de persoon naar een daarvoor ingerichte tijdelijke zorglocatie van Prokino (jeugdhulp).

Zwolle

RIBW Groep Overijssel stelt haar zorgapplicatie versneld beschikbaar aan collega-instellingen. Via het platform wordt de cliënt in staat gesteld om zelf regie te nemen over de zorg die nodig is. Hierbij kan de cliënt ervoor kiezen om een professional in te schakelen, maar ook de inzet van het eigen netwerk valt tot de mogelijkheden. De druk op de zorg(vraag) kan zo significant verlaagd worden.

Het platform dat binnen RIBW-GO tot MijnRIBW.nl is gedoopt, kan eenvoudig worden afgestemd op de naam en vormgeving van andere organisaties. Jan-Willem Bedeaux en Ina Huesken (Raad van Bestuurder RIBW-GO): “We zien dat de druk op de zorg in deze tijden enorm toeneemt. Dat vereist dat we slimmer omgaan met de middelen die we al hebben, waarbij wij onverminderd de verantwoordelijkheid hebben om de juiste begeleiding te leveren. We vinden het vanzelfsprekend en zijn blij dat we collega-instellingen nu ook kunnen helpen.”

Dit zijn een paar van de voorbeelden. We weten dat er ook op andere plekken goede samenwerking is ontstaan tussen MO, VO, BW, straatdokters, ggz, welzijn en anderen. Blijf goede voorbeelden vooral met ons delen, en weet Valente ook te vinden bij vragen en problemen.

Lees hier alles over Valente en corona, zoals nieuws en downloads.