Spring naar content

Handreiking tot samenwerking tussen instellingen specialistische ggz en Beschermd wonen en Politie

28 september 2021

Het aantal geweldsincidenten in de ggz neemt helaas nog toe. In een dergelijke situatie is goede samenwerking met de politie van essentieel belang voor de veiligheid van medewerkers en (mede) patiënten. In 2020 heeft de Nederlandse ggz samen met de Nationale Politie een handreiking voor samenwerking opgesteld: “(Gewelds) incidenten in behandelsituaties”. Deze handreiking wordt breed toegepast in het werkveld en is in sommige regio’s vertaald naar concrete samenwerkingsafspraken. Op verzoek van een aantal bestuurders van Beschermd wonen heeft de Nederlandse ggz in samenwerking met Valente deze handreiking aangepast, zodat deze ook toepasbaar is in beschermd wonen situaties. Je kunt de handreiking tot samenwerking tussen politie en instellingen specialistische ggz/ instellingen beschermd wonen: “(Gewelds)incidenten bij behandelsituaties en beschermd wonen in de GGZ via deze link te downloaden.