Spring naar content

Handreiking vrouwenopvang voor gemeenten

14 oktober 2021

Er zijn veel vragen over het verlenen van de Wmo beschikking, de bijstandsuitkering en de eigen bijdrage voor vrouwen die verblijven in de vrouwenopvang. De VNG maakt daarom een handreiking met praktische informatie voor medewerkers van gemeenten. De handreiking is ook nuttig voor medewerkers in de vrouwenopvang.

De Nationale Ombudsman deed in 2017 en 2019 onderzoek naar de rechtspositie en financiële knelpunten van vrouwen in de vrouwenopvang. Een aantal van deze knelpunten is opgepakt en kan in de uitvoeringspraktijk van gemeenten worden opgelost. Het betreft dan met name het verlenen van de Wmo beschikking voor opvang, het aanvragen van een bijstandsuitkering en het betalen van de eigen bijdrage. De VNG heeft deze oplossingen beschreven in een handreiking voor gemeenten en geïllustreerd met voorbeelden hoe problemen kunnen worden opgelost. De handreiking heeft niet voor alle door de Ombudsman geconstateerde knelpunten een oplossing te bieden, maar is een stap in de goede richting om effectievere ondersteuning aan vrouwen in de vrouwenopvang te bieden.