Spring naar content

Het BeRK-gesprek: Risicotaxatie in de BW/MO

13 juli 2023

Onlangs is call 2021-138 Ontwikkeling behoefte-/risicobeoordeling instrument voor BW/MO instellingen opgeleverd. Informeel staat dit instrument bekend als het BeRK-gesprek. De ontwikkelaars van dit instrument (HVO Querido en Kwintes) hebben het getest in een pilot en de deelnemers hieraan hebben positief gereageerd op het instrument.

Hoewel het uitgaat van wetenschappelijk gevalideerde risico- en beschermende factoren is het geen meetinstrument geworden maar een risico-inventarisatie ’tool’ om met de deelnemer gestructureerd het gesprek aan te gaan over de risico- en beschermende factoren en dit vervolgens te verwerken in de begeleidingsaanpak en daarmee in het begeleidingsplan.

Belangstellenden kunnen deelnemen aan een proefimplementatie en/of een training.
Hier vind je meer informatie over de status, de implementatieplanning en het gebruik.

Contact hierover?

Tonny van Hensbergen

senior beleidsadviseur

tonny.vanhensbergen@valente.nl

06 15219060

Thema’s

forensische zorg

Meer informatieover Tonny van Hensbergen